TEAM HANCO

Vi har samarbeidsavtaler med bedrifter og ønsker oss flere med på laget. Ta gjerne kontakt!

GUNHILD ROSNES

Dette er lederen for Café Hanco og fleksible læringsarenaer.

Gunhild Rosnes leder for Café Hanco og fleksible læringsarenaer. Hovedoppgave er å legge forhold til rette slik at teamet får gjort jobben sin.

Gunhild var rektor på Glemmen videregående skole da hun i 2017 fikk i oppdrag fra fylkesdirektøren å etablere et tilbud til ungdom som av ulike årsaker falt ut av videregående opplæring. I nært samarbeid med lederen for PPT/OT Rita Kristin Magnussen har hun utviklet tilbudet. Gradvis har hun skaffet ressurser og bygget opp et team, og sammen med teamet omformet et nedlagt kontorlandskap til et kreativt arbeidsfellesskap for voksne og ungdom som vil lykkes og lære sammen. Gunhild backer opp voksne og ungdommer i «tykt og tynt». Hun stiller store krav til seg selv og teamet sitt. Hun er tydelig på mål, er utålmodig og må se resultater ganske kjapt. Hun har et spesielt engasjement for ungdom og er god til å lytte til dem.

LARS AASHEIM

Lars Aasheim Psykologisk veileder, faglig ansvarlig for Riv og Røsk.

Lars Aasheim Psykologisk veileder, faglig ansvarlig for RIV og Røsk. Han er hele teamets og ungdommenes «lykkepille».

Lars har bakgrunn fra pedagogisk-psykologisk tjeneste. Han har jobbet med mange ungdommer og vist dem vei ut av utfordringer. I tillegg til stor psykologisk innsikt, har han skogbruksfag og militærfaglig bakgrunn. Han er en tusenkunstner som driver med mange aktiviteter ute, noe som får ungdommene interessert i å jobbe praktisk. Han er mentor for ungdomsbedriften «Riv og Røsk». Han har et hovedansvar for ulike friluftsaktiviteter til lands og til vanns. Lars passer på at alle har det bra, både ungdom og voksne, og han får oss til å le i de rareste situasjoner. Lars er vår «lykkepille»!  En dag med Lars vil du ikke glemme. Det er ingen ting ikke Lars våger å prøve på og han tar ungdommen med på spennende oppdrag i nærmiljøet gjennom alt fra saneringsoppgaver eller flytteoppdrag. Lars er skipper på Hanco-båten og 1. oktober har han «los» på hummerfiske, noe ungdommen tar del i.

HENRIK SVENSSON

Kokk, ansvarlig for drift av Cafeen og Hanco Event, ansvarlig for kokkelærlinger.

Henrik Svensson er profesjonell kokk på høyt nivå, ansvarlig for drift av kafeen, mentor for Hanco Event og faglig ansvarlig for kokkelærlinger.

Før Henrik fattet interesse for å arbeide med ungdom utenfor videregående opplæring, jobbet han på Michelin-kjøkkenet til Noma i København. Han har vært kreativ leder for flere restauranter i Oslo, drevet flere restauranter og hatt ansvar for lærlinger. Henrik er faglig ansvarlig for opplæring i kafédriften, legger til rette for arbeidsprøving og praktisk læring og mestring. Henrik har ansvar for lærlingene og har ført flere fram til kompetanseprøve og fagprøve. Han har et stort nettverk i bransjen, noe som gjør at ungdommer har mange muligheter dersom kokk er veien de vil gå. Henrik praktiserer mesterlære. Sammen med ungdommene utvikler han profesjonalitet i selve kafédriften og han overfører sin genuine matkunnskap videre til ungdommene. Han er mentor for ungdomsbedriften «Hanco Event» som gjør interne og eksterne «matstunt» for våre kunder og samarbeidspartnere i nærmiljøet.

ANSVARLIG FOR INNTAK AV UNGDOMMER

JØRGEN KRABBERØD

Rådgiver i Oppfølgingstjenesten. Koordinerer rekruttering, innsøking og innlosing til Café Hanco og opplæringsarenaene.

Jørgen Krabberød Albre-Andersen Rådgiver i Oppfølgingstjenesten. Koordinerer rekruttering, innsøking og innlosing til kafeen. Han har særlig erfaring i å se helheten, finne løsninger og tiltak sammen med samarbeidspartnere rundt ungdommen.

Jørgen har lang erfaring fra å jobbe med ungdom og han jobber til vanlig i Oppfølgingstjenesten. Han er unik til å skape tillit ved å møte ungdom på måte som gjør det trygt for dem å starte på Café Hanco. Han har mange gode samtaler enkeltvis og i grupper. Jørgen har et genuint blikk for hver enkelt, og han skaper trygge opplevelser og gode relasjoner. Jørgen er svært kunnskapsrik har mye erfaring fra ulike hjelpetjenester og han kjenner systemene godt. Han jobber også med videre rekruttering av ungdommen til bedrifter, jobbsmak, praksisplasser og lærekontrakter, samt videreutvikler samarbeidsprosjekter med bedrifter, skoler og andre aktører.

Jørgen er en ydmyk og tvers igjennom god mann. Han er glad i blomster og alt som gror, og han er en hobbyfilosof som undrer seg over ting.