HANCO I MEDIA

På denne siden linker vi til ulike medieartikler om oss!

Cafe Hanco i Fredrikstad Blad (+) juni 2021:

Andreas (21) var nær å droppe ut av videregående

I Fredrikstad Blad og Sparebankstiftelsen DNB Juli 2020:

Josephine (21): – «Café Hanco gir meg glede og håp.»

Cafe Hanco på NRK TV, serie:

Norge Nå 28.02.2018

Cafe Hanco på NRK Nyheter:

Samarbeid med næringslivet 18. 02.2020

«Einar Rangjord tar fagbrev gjennom Café Hanco»:

LO Norge 05.11.2019

«Cafe Hanco – Smaken av arbeidslivet»:

Magasinet Fredrikstad Sentrum juni 2018